site stats

Kennis en expertise over leren, opleiden en professionaliseren van docenten

Piety Runhaar

Universitair Docent 'Professionele ontwikkeling van docenten'

Werkzaamheden

Als UD werkzaam aan de vakgroep Educatie en Competentiestudies van de Wageningen Universiteit. Onderzoek richt zich op het verklaren en bevorderen van professionele ontwikkeling van docenten in het groene onderwijs. Hierbij is specifieke aandacht voor HRM en HRD beleid binnen scholen.

In 2008 gepromoveerd op het proefschrift 'Promoting teachers' professional development'. Binnen dit promotieonderzoek is nagegaan door welke individuele kenmerken en organisatiekenmerken het informeel leren van docenten kan worden verklaard. Tot 2009 werkzaam als adviseur bij KPC Groep met als focus professionalisering en HRM in Roc's. Daarna tot medio 2011 als UD werkzaam voor de vakgroep Organisatiepsychologie en HRD van de Universiteit Twente.

Contactinformatie

Piety Runhaar

Vakgroep Educatie & Competentiestudies, Hollandseweg 1 - bode 68, 6706 KN, Wageningen

piety.runhaar@wur.nl / 0317 - 48 43 43

 

Inhoudelijke expertise/Onderzoeksthema’s

Niveau van expertise: 
senior onderzoeker
Doelgroep: 
Beroepsonderwijs
Docenten algemeen
Ontwikkelingsfase: 
Beginnende docenten
Ervaren docenten

Toonaangevende publicaties van anderen

Publicaties van anderen: 

Argyris, C. (1999). On organizational learning. Oxford: Blackwell Business

Hanson, E.M. (1996). Educational administration and organizational behaviour. Boston: Allyn and Bacon.

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

Copyright © 2008
Expertisecentrum Leren van Docenten
Postbus 905, 2300 AX Leiden